Neidio i'r

Pecyn 1

Cefnogi teuluoedd Gwynedd drwy hyrwyddo rhiantu cadarnhaol a chryfhau gwydnwch teulu

Hyrwyddo rhiantu cadarnhaol a chryfhau gwydnwch teuluoedd yn canolbwyntio ar rieni a theuluoedd gyda phlant / pobl ifanc rhwng 5-25. Mae'n cynnwys darparu gwasanaethau cefnogi teuluoedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth, darparu gwasanaeth pwrpasol ar gyfer iechyd meddwl a lles emosiynol rhieni/teuluol a gwasanaethau eiriolaeth annibynnol ar gyfer teuluoedd.

Mae'r Pecyn hefyd yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer rhieni / teuluoedd sydd â phlant / pobl ifanc dan amgylchiadau arbennig a gwasanaethau pwrpasol ar gyfer teuluoedd â phlant a phobl ifanc ag anableddau.


Darparwr Arweiniol: Llinos Rowlands (Caban Bach Barnados)


Darparwyr:  Uned Blynyddoedd Cynnar (Cyngor Gwynedd)
                   Derwen
                   GISDA
                   Catref Bontnewydd
                   YSJ Gwynedd a Môn
                   NYAS
                   Gweithredu dros Blant


Er mwyn derbyn mynediad i’r gwasanaethau a comisiynwyd gan Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd, bydd rhaid dilyn trefn cyfeirio â osodwyd gan Gyda’n Gilydd.

Cysylltwch gyda Tim ‘Gyda’n Gilydd’ am fwy o fanylion: 01286 676128 /
gydangilydd@gwynedd.gov.uk

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi