Neidio i'r

Gwybodaeth Cenedlaethol

UNCRC (12)
Y mae Erthygl 12 Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn ymwneud â hawl plentyn i fynegi’u barn ynglyn â materion sy’n effeithio arnynt:
Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei hystyried*

UNCRC (31)
Y mae Erthygl 31 Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn ymwneud â hawl plentyn i chwarae a hamdden:
Mae gan bob plentyn yr hawl i orffwys a hamdden, i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae ac adloniadol sy'n briodol i oedran y plentyn ac i gymryd rhan mewn bywyd diwylliannol a'r celfyddydau heb unrhyw rwystr.

Edrychwch ar waelod y dudaen i weld newyddlen Chwarae dros Gymru.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi