Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Rhannu gwybodaeth

MEIC

Gall MEIC i weithwyr proffesiynol eich cynorthwyo i ddarganfod mwy am sut gall MEIC eich helpu i gefnogi plentyn neu berson ifanc i gael gwarandawiad am eu barn, dymuniadau a theimladau trwy gyngor, cefnogaeth, arweiniad ac eiriolaeth. Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i gael gwybod y lleoliad, oriau agor a meini prawf gwasanaethau eiriolaeth yn eich ardal a chael gwybod am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar yn MEIC a chael gwybod beth y mae plant a phobl ifanc wedi bod yn gofyn i ni gan gynnwys cyhoeddiadau ac ymchwil.

Edrychwch ar wefan MEIC i bobl broffesiynol am fwy o wybodaeth.
Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi