Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Rhannu gwybodaeth

Lori Ni

Lori Ni ar ei newydd wedd.
Lori Ni ar ei newydd wedd.

Ymweliadau Ysgolion Uwchradd Lori-Ni

Bydd Lori Ni yn cynnig ymweld ag Ysgolion Uwchradd Gwynedd yn ystod mis Ionawr/Chwefror yn flynyddol gan gynnig cyfleuon i phobl ifanc ddod i ymweld a gwasanaeth gwybodaeth teithiol (Lori Ni).

Yr ysgolion sydd wedu cael cynnig ymweliad gan Lori Ni yw :

IONAWR / CHWEFROR 2017

Ysgol Ardudwy
Ysgol Botwnnog
Ysgol Brynrefail
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Eifionydd
Ysgol Friars
 Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Tryfan
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol y Berwyn
Ysgol y Gader
Ysgol y Moelwyn

Os hoffwch fwy o wybodaeth, cysylltwch a Gwynedd Ni ar:

Ffôn:      01286 675570
Tecst:    07920 083909
Ebost:    Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi