Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Chwarae

Chwarae

Gwynedd Ni
Gwynedd Ni

 
"Yr hawl i chwarae yw hawl cyntaf plentyn gan ei cymunedol. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd.  Ni gall gymuned dresmasu ar yr hawl yma heb wneud niwed dwfn a pharhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion "
David Lloyd George (1925)


 


Asesiad Digonolrwydd Chwarae
(Rhoi cyfle i blant i Gwynedd chwarae)


Mae Cyngor Gwynedd wedi cynnal Asesiad Digonolrwydd Chwarae er mwyn adnabod yr holl ddarpariaeth chwarae sydd yn bodoli ar draws y sir a gwerthuso faint o amser, cyfleusterau a gofod sydd ar gael i blant chwarae a chymdeithasu o fewn ein cymunedau.

Bwriad yr ymgynhoriad yw creu darlun o sut mae plant yn chwarae a chymdeithasu yng Ngwynedd  er mwyn:

  • diogelu
  • gwella cyfleusterau
  • ceisio cynyddu'r amser sydd ar gael i blant chwarae

Mae gofyn i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru gynnal asesiad digonolrwydd chwarae bob 3 blynedd.

Am fwy o wybodaeth am ddarpariaeth chwarae yng Ngwynedd cysylltwch gyda Gwynedd Ni:
Ffôn: 01286 675570
Ebost:
Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

Gweler gopi o Asesiad Dignolrwydd Chwarae Gwynedd 2016 isod.

 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi