Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
  • Cartref
  • Partneriaeth Gwynedd a Môn

Partneriaeth Gwynedd a Môn

Plant Gwynedd yn y Ffrâm
Plant Gwynedd yn y Ffrâm

Mae Partneriaeth Gwynedd a Môn yn helpu i arwain y gwaith cydweithio yn yr ardal.

Mae'r bartneriaeth yn cael ei arwain gan arweinwyr sector gyhoeddus a gwirfoddol yr ardal gan gynnwys y Cynghorau Sir, Prifysgol Bangor, Coleg Menai, Heddlu’r Gogledd a’r Bwrdd Iechyd. Mae’r arweinwyr yma yn cwrdd yn rheolaidd yn y Bwrdd Gwasanaethau Lleol.

Un o’r amcanion sylfaenol yw gwella’r ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl yr ardal.

Mae prif weithgareddau'r Bartneriaeth yn cynnwys gwaith cydweithio yn y meysydd canlynol:

  • Plant a Phobl Ifanc
  • Iechyd a Lles
  • Diogelwch Cymunedol
  • Economi
  • Amgylchedd
  • Cymunedau


Mae’r gwaith sydd yn cael ei wneud dan ofal y Bartneriaeth yn cael ei gyhoeddi mewn cynlluniau integredig ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn, lle ceir rhagor am fanylion am waith y bartneriaeth yno.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi