Neidio i'r

Dewislen

Dewislen
Rydych yma: Cartref > Beth Sydd Ymlaen

Beth Sydd Ymlaen

Rydym yn brysur yn adeiladu ar y categori a bydd nifer o dudalennau am bethau sydd yn cael eu cynnig gan amryw o asiantaethau yn cael eu hychwanegu, felly cofiwch ddod yn ol yn fuan!CYMORTH CYNTAF I’R IFANC

Dysgu sgiliau achub bywyd i fagu hyder mewn pobl ifanc i helpu eraill.

Gweithdai Cymorth Cyntaf Pobl Ifanc Cwrs rhad ac am ddim ar gyfer phobl ifanc 10-19 oed yn  Bangor, Caernarfon , Chaergybi, Wrecsam, a Rhyl.
A allai’r bobl ifanc rydych chi’n gweithio gydag ymdopi mewn argyfwng?

A fyddai gan y bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda y sgiliau a’r hyder i helpu eraill gydag anafiadau, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol? Mae rhoi’r gallu i bobl ifanc i ymdopi mewn sefyllfaoedd o’r fath yma yn helpu i achub bywydau.

Mae ein gweithdai cymorth cyntaf yn darparu pobl ifanc hyd at 19 oed gyda’r sgiliau a’r hyder angenrheidiol i helpu mewn argyfwng cymorth cyntaf.

Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael i bobl ifanc yn eich ardal, cysylltwch â’ch cydlynydd lleol Lucy ar 07834 525 847 neu LAllin@redcross.org.uk

Gweler y daflen isod
CYRSIAU I RHIENI
Mae cyrsiau/sesiynau i rhieni ar gael ar draws Gwynedd, gan nifer o rhaglenni gwahanol megis:

  • Teuluoedd yn Gyntaf
  • Dechrau'n Deg
  • Llyfrgelloedd Gwynedd
  • a.y.y.b

Gwlewch isod rhestr diweddaraf o gyrsiau/sesiynau sydd yn cael eu cynnal mewn nifer o rhaglenni ar draws Gwynedd.

(Caiff mynediad i rhai cyrsiau yn unig drwy rhaglen penodol, dilynwch cyfarwyddiadau a rhoddir ar y ddogfen. Neu cyslltwch gyda Gwynedd Ni am fwy o wybodaeth)

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi