Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

Cartref

Croeso i adran gwybodaeth pwrpasol ar gyfer pawb sydd yn gweithio i gorff neu fudiad sy'n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd Gwynedd.
Mae gwybodaeth cyfredol ar waith Partneriaeth Gwynedd a Môn i'w gael yn yr adran yma, yn cynnwys gwybodaeth ar:-

  • Teuluoedd yn Gyntaf - Cefndir y prosiect gan gynnwys eglurhad o'r strwythur
  • Cynllun Integredig Sengl - Eglurhad o'r cynllun
  • Hawliau a Chyfranogi plant a phobl ifanc
  • Chwarae
  • Rhannu gwybodaeth

     (Defnyddiwch y linc perthnasol ar y chwith am fwy o wybodaeth).

 

(Mae rhan yma o'r wefan yn cael ei addasu ar hyn o bryd. Os hoffech awgrymu ychwanegu unrhyw eitem fyddai'n berthnasol i'r wefan a'ch gwaith, cysylltwch gyda Gwynedd-Ni ar y manylion isod)

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi