Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cartref

Preifatrwydd a Chwcis

Preifatrwydd
Mae'n rhaid i chi gael sicrwydd er mwyn cael yr hyder i roi gwybodaeth breifat i'r Cyngor drwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein neu ddull arall. Mae'n bwysig i ni, pan fyddwch yn dewis gwneud, bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod bob amser, a'n bod ni yn ymddwyn mewn ffordd glir a chyfrifol.

Mae gwarchod eich gwybodaeth bersonol yn hynod bwysig - yr unig amser y byddwn angen yr wybodaeth yma fydd i ddarparu gwybodaeth i chwi.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw mewn cronfeydd data sydd yn berchen i naill ai Cyngor Gwynedd neu Gwynedd-Ni.

Os na fydd gofyn drwy gyfraith - ni fyddwn yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i gwmnïau, busnesau neu unigolion.

Cwcis
Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan byddwn yn gofyn i chi dderbyn cwcis oddi ar y wefan hon. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis mae’n bosibl na fydd gwefan Gwynedd-Ni yn gweithio mewn modd mor soffistigedig.

Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis. Maent yn cael eu defnyddio i roi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan - pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf ayyb.

Mae'r wybodaeth isod yn egluro pa gwcis yr ydym yn eu defnyddio a pham:

Cwci: Iaith        
Enw: Iaith
Pwrpas: Mae’r wefan yn defnyddio cwcis i weithio’n ddwyieithog ac i gofio eich dewis iaith. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis mae’n bosibl na fydd gwefan Gwynedd Ni yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. Mae’n bosibl y byddwch yn mynd i fersiwn Gymraeg y dudalen bob tro wrth i chi bori drwy’r safle a bydd angen i chi glicio ar y botwm English yn y gornel dop ar y dde er mwyn gweld fersiwn Saesneg y dudalen.

Cwci: Sesiwn ASP System Rheoli Cynnwys
Enw: ASPSESSION(AQBDCQBD) Gall y llythrennau yn y cromfachau amrywio
Pwrpas: Mae’r system rheoli cynnwys yn defnyddio’r cwci hwn wrth i chi symud o un dudalen i’r llall o fewn y wefan. Bydd yn cadw cofnod o’ch sesiwn tra rydych ar y wefan. Bydd y cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Cwci: Profi cwcis
Enw: CwciPrawfTestCookie
Pwrpas: Cwci sesiwn sydd yn gwirio os yw cwcis ymlaen yn eich porwr yw hwn. Hyn sydd yn pennu a yw y faner cwcis yn cael ei harddangos ar y dudalen ai peidio. Bydd y cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Cwci: Cwci Gwynedd-Ni
Enw: CwciGwyneddNiCookie
Pwrpas: Pwrpas y cwci hwn yw cofnodi a ydych wedi derbyn cwcis oddi ar y wefan hon ai peidio. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei ddal yn y cwci hwn.

Cwci: Twitter & Facebook
Pwrpas: Os ydych yn clicio ar linc sydd yn mynd a chi i wefan allanol (facebook a twitter) bydd y gwefannau hyn yn safio cwcis hefyd.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar http://www.facebook.com/about/privacy a http://twitter.com/privacy

Noder:

Mae gwefan Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis i weithio'n ddwyieithog ac i gofio dewis iaith y defnyddiwr.

I'w gwneud yn haws i bori drwy wefan Gwynedd-Ni mewn ffordd gwbl ddwyieithog dylai cwcis fod yn weithredol ar eich cyfrifiadur. Os ydych yn dewis peidio â defnyddio cwcis ar eich cyfrifiadur mae'n bosibl na fydd gwefan Gwynedd-Ni yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. Mae'n bosibl y byddwch yn mynd i fersiwn Gymraeg y dudalen bob tro wrth i chi bori drwy'r safle a bydd angen i chi glicio ar y botwm English yn y gornel dop ar y dde er mwyn gweld fersiwn Saesneg y dudalen.

Gall Gwynedd-Ni ddiweddaru'r termau yma ar unrhyw adeg. Dylech ymweld â'r dudalen hon yn achlysurol er mwyn adolygu'r wybodaeth sydd arno i chi fel defnyddiwr.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi