Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth > Shelter Cymru

Shelter Cymru

Shelter Cymru
Shelter Cymru
Gwasanaeth Addysg ac Ieuenctid
Ein Gwaith:
Ein nod yw I sicrhau bod pob person ifanc yng Ngymru yn cael addysg ar gadael y cartref trwy; darparu gwybodaeth a cyngor ar y wê ac wrth ddarparu adnoddau dysgu ar dai a digartrefi i ysgolion, colegau ac i sefydliadau eraill sydd yn gweithio gyda phobl ifanc.

Pobl Ifanc:
Mae Pobl Ifanc yn gallu cael mynediad i wybodaeth ar ystafelloedd mewn argyfwng, gadael y cartref, eu hawliau, help gydag arian ac ar sawl fater arall sydd yn ymwneud â tai a digartrefedd drwy ymweld a’r wefan Agor Drysau ar: www.housemate.org.uk. Am gyngor a chefnogaeth unigol gallwch hefyd gysylltu â gynghorwyr tai drwy e-bost neu ar y ffôn (Gwelwch gysylltiadau isod).

Gweithwyr Proffesiynol:
Cewch dadlwytho adnoddau dysgu ar faterion tai a digartrefedd am ddim oddi ar wefan Shelter Cymru. Mae’r adnoddau yn cynnwys pecyn Agor Drysau sydd yn cynnwys sesiynnau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed ac hefyd y Pecyn Trywydd Cywir sydd yn ganllaw i Weithwyr Ieuenctid ar dai a digartrefedd. Mae’r wefan Agor Drysau hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar phrosiectau ar draws Gymru sydd yn ddarparu addysg gadael y cartref.

Cysylltwch:
Am fwy o wybodaeth ar yr adnoddau, prosiectau yn eich ardal chi neu i blaenyrru unrhyw awgrymiadau ar gyfer y wefan cysylltwch â’r gwasanaeth addysg ar: addysg@sheltercymru.org.uk
Am gyngor a chefnogaeth unigol cysylltwch â dîm gwasanaethau tai Shelter Cymru ar: 0345 075 5005 neu yrrwch e-bost i  emailadvice@sheltercymru.org.uk

Adnoddau ar gael wrth edrych ar ddolenni defnyddiol.
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi