Neidio i'r

Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd

Cynllun ysgolion iach
Cynllun ysgolion iach
Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd

Mae pob ysgol Gynradd ac Uwchradd yng Ngwynedd yn perthyn i’r Cynllun yma. Bwriad y Cynllun Ysgolion Iach yw hybu iechyd a lles plant Gwynedd drwy:
• wella cyfathrebu
• hybu bwyta ac yfed yn iach
• gwella hunan hyder
• gwella a pharchu’r amgylchedd
• gwella ffitrwydd
• dysgu am fanteision peidio ysmygu
• dysgu am addysg gyffuriau ac alcohol
• dysgu am addysg rhyw a pherthnasoedd
• sicrhau diogelwch
Cewch fwy o wybodaeth wrth fynd i wefan Ysgolion Iach (www.ysgolioniachgwynedd.org).
Mae adran  arbennig i blant  efo  wal fideo, barn plant, gemau, dolenni defnyddiol a chyfle i rhannu gwybodaeth gyda disgyblion eraill.
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi