Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo

Dewislen

Dewislen
Yn ôl i dudalen dewis safle

Wythnos Gwaith Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn darparu gwasanaeth i bobl ifanc rhwng yr 11 a 25 oed mewn clybiau a chanolfannau ieuenctid ledled y Sir ynghyd a'r gwasanaeth symudol - Bws Ieuenctid Gwynedd.

Mae darpariaeth eang o weithgareddau yn cael eu cynnig, yn cynorthwyo datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc - sesiynau celf a chrefft, addysg bersonol yn cynnwys sesiynau addysgol iechyd, alcohol a chyffuriau.
Ynghyd a gweithdai cerdd, graffiti, cystadlaethau, penwythnosau preswyl, tripiau allan a chyfleodd i ddilyn cyrsiau sydd yn cael eu hachredu fel gwobr Dug Caeredin, gwobr Cyflawniad Ieuenctid a chyrsiau Coleg agored Cymru.

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn gyfle i ddathlu gwaith pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid. Bydd y Gwasanaeth Ieuenctid yma yng Ngwynedd yn arddangos y gwaith sydd yn cael ei wneud, felly os wyt yn berson ifanc rhwng 11-25 oed, yn aelod o dy glwb Ieuenctid lleol neu ddim, ymuna a ni dros yr wythnos yma i gael blas o beth sydd ar gael. Mae’r gwahoddiad yma hefyd yn ymestyn i aelodau o’r gymuned hoffai weld beth sydd yn cael ei gynnig mewn Clwb Ieuenctid.


 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi