Neidio i'r

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru gyda chyfrifoldeb plismona Ynys Môn a Gwynedd. Heblaw am y pethau amlwg mae’r Heddlu yn wneud, rydym yn ceisio gwrando ar lais y bobol sy’n byw yn ein cymunedau ac addasu ein dull o weithio i dargedu be mae nhw yn weld yw’r problemau yn eu cymunedau.

Mae’n hawdd inni wrando ar be sydd gan bobl mewn oed i ddweud am eu bod yn gwybod sut i wneud inni wrando a chymryd sylw.

Mae hi hefyd yn bwysig ein bod yn troi clust i wrando ar lais bobl ifanc ein hardaloedd ac yn gwneud hi’n hawdd i chdi siarad â ni.

Paid byth a bod ofn riportio rhywbeth i ni unai yn uniongyrchol drwy ffonio ein rhif ffôn canolig 0845 607 1001 neu trwy Crimstoppers 0800 555 111. Mae hefyd yn bosib ffeindio a chysylltu â dy Swyddog Heddlu neu Swyddog Cefnogol lleol drwy edrych ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Mae’r Heddlu eisiau i chdi deimlo’n saff yn dy gymuned - rydym eisiau i chdi fod yn hyderus i gysylltu â ni mewn dulliau dychmygol fel Facebook a Bebo ac yn y blaen - ond mae croeso i chdi siarad efo ni wyneb yn wyneb hefyd!

Tyrd i adnabod dy Swyddogion lleol a heria nhw i wrando a newid pethau er budd dy bentref neu dref.

Mi allwn ni dy helpu di mewn lot o ffyrdd ond mae hon yn lôn ddwy ffordd - mi wnawn ni helpu chdi i helpu ni i helpu chdi!

Cofia ein bod yn edrych am wirfoddolwyr (16+) i weithio gyda ni, am fwy o wybodaeth cysyllta â Norman Hughes ar 01407 724219.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi