Neidio i'r

GwirVol

Gwefan ar ei newydd wedd i gynllun gwirfoddoli i ieuenctid

Mae gan GwirVol wefan ar ei newydd wedd, sef www.gwirvol.org.  Mae’r wefan newydd ar gyfer gwirfoddolwyr rhwng 16 a 25 oed a’r grwpiau sy’n eu cynnwys – a’r rheini sy’n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol.

Mae’r wefan yn llawn o nodweddion newydd cyffrous, o gystadlaethau a phleidleisiau ar-lein i gwestiynau cyffredin, adnoddau a phecynnau i wneud cais am grant – yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i ymgeisio. Cewch hefyd ddarllen am brofiadau go iawn ein gwirfoddolwyr. Gallwch hefyd chwilio am leoliad yn eich ardal, a chael yr holl newyddion diweddaraf am waith gwirfoddol i ieuenctid ynghyd â’r holl fanylion am ddigwyddiadau a gynhelir ar draws Cymru.

Cewch hefyd ddysgu rhagor am ein panel i wirfoddolwyr ifanc, GwirForce, sy’n recriwtio ar draws Cymru. Mae GwirForce yn gofyn i’w haelodau gefnogi’r cynllun drwy roi’u safbwyntiau ar wirfoddoli a lledaenu’r gair ymysg eu cyfoedion.

Ewch draw i wefan GwirVol i weld mwy.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi