Neidio i'r

Alcohol, Cyffuriau a Smygu

Croeso i dudalennau Alcohol, Cyffuriau a 'Smygu Gwynedd-Ni. Yma cei wybodaeth am alcohol, beth i'w wneud pan mae rhywun wedi yfed gormod a phwy i siarad gyda os ti'n meddwl fod gen ti, neu rywun arall broblem alcohol.

Mae 'na hefyd wybodaeth am beryglon cyffuriau anghyfreithlon. Galli weld pa ddosbarth ydi gwahanol gyffuriau, a'r gosb bosib am fod hefo cyffuriau.

Yma cei wybod am yr effeithiau mae ysmygu yn gael ar dy iechyd a lle i fynd am gyngor i stopio.

Cofia e-bostio Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk os oes gen ti syniadau am wybodaeth newydd i’r tudalennau yma!

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi