Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd > Lles emosiynol

Lles emosiynol

Mi fuasai pawb yn licio bod yn hapus, ond weithiau mae ymdopi gyda’n teimladau yn anodd. Efallai dy fod angen siarad, i drafod dy ofnau a dy deimladau gyda rhywun sydd yn deall. Gall fod yn rhywun sy’n agos atat - mam neu dad, modryb neu ewythr, nain neu daid neu ffrind. Mi fedri hefyd siarad gyda dy Feddyg, cwnselydd neu athro neu athrawes rwyt yn ymddiried ynddynt neu nyrs ysgol.

Efallai bod rhywbeth yn gwneud i ti deimlo’n isel, yn dy wneud yn drist ag pryderus, nid wyt ar ben dy hun ac mae’n iawn i ti deimlo fel yma weithiau. Rwyt angen help i allu ymdopi gyda dy broblemau mewn ffordd positif a fydd yn gwneud i ti deimlo’n well.

Rydym wedi cynnwys manylion gwefannau a llinellau cymorth sydd yn gallu cynnig help i ti. Mae C.A.L.L.  yn darparu gwasanaeth llinell gymorth iechyd meddwl 24 awr ar gyfer Cymru. Maent yn cynnig cefnogaeth emosiynol i bobl sy’n dioddef trueni meddwl yn ogystal â’u ffrindiau, gofalwyr a pherthnasau.

Llinell gymorth C.A.L.L.   Rhadffon 0800 132 737 or text HELP & your question to 81066

Gwefannau arall defnyddiol:
Samaritans neu ffonio 116 123
Childline  neu ffonio 0800 1111
Get Connected 
Young Minds 
beat 
The Site
Channel 4 Health
RU-OK
Teens Health 
likeitis 

Mi fyddwn yn ychwanegu i’r categori yma yn fuan, tyrd yn ôl yn fuan am fwy o wybodaeth am dy les emosiynol.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi