Neidio i'r

PASS PLUS

Llongyfarchiadau!
Mae un neu ddau o bethau ti angen gwybod am ar ôl i ti basio dy brawf gyrru ymarferol.
Am y ddwy flynedd gyntaf ar ôl pasio’r prawf mi fyddi ar brawf ac mae cael 6 pwynt yn ddigon i ti golli dy drwydded yrru.
Mae’r gosb ar oryrru yn unig yn dri phwynt ac mae gan ynad y dewis i ychwanegu mwy. Os byddi yn cael dau drosedd am oryrru o fewn dwy flynedd o’r dyddiad rwyt wedi pasio dy brawf gyrru mi fyddi yn colli dy drwydded yrru.
Os wyt ti yn colli dy drwydded yrru mi fydd yn rhaid i ti wneud cais newydd am drwydded gyrru, ail eistedd y prawf theori a’r adnabod peryglon.

PASS PLUS
Os wyt rhwng 17-25 oed ac yn byw yng Nghymru beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig.
A does dim prawf!!  Dyma sut mae’n gweithio:

Byddwch yn canolbwyntio ar:
• Fynd ar y draffordd
• Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
• Mynd o gwmpas yn y nos
• Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
• Gyrru ar ffyrdd gwledig
• Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?
• Sgiliau gyrru gwell
• Mwy o obaith o yswiriant is
• Llai o gyfle o gael damwain neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

Drwy gynyddu’ch sgiliau gyrru, eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o beryglon, gallwch chi gwtogi ar y perygl o fod mewn gwrthdrawiad a chael eich helpu i gael disgownt sylweddol gan lawer o gwmnïau yswiriant.

Edrycha ar Dragon Driver neu rho alwad i 0845 050 4255 i archebu lle ar gwrs.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi