Neidio i'r

Prawf Gyrru Ymarferol

Barod am y prawf?
Wedi i ti a dy hyfforddwr gytuno dy fod yn barod mi fedri di archebu dy brawf gyrru ymarferol. Mae’n bosib i ti wneud hyn ar wefan Direct Gov. Mi fyddi angen y dystysgrif prawf theori er mwyn archebu
ag hefyd ffordd o dalu’r ffi. Mae’n bosib i ti hefyd archebu’r prawf ymarferol dros y ffon drwy gysylltu gyda’r DVLA ar 0300 200 1122. 
Y ffi am y prawf gyrru ymarferol ar hyn o bryd yw £62 am brawf yn ystod yr wythnos, a £75 am brawf gyda’r nos (yn ystod yr wythnos neu ar benwythnos).

Y PRAWF
Er mwyn pasio’r prawf gyrru mae gofyn i ti gyrru heb wneud unrhyw gamgymeriadau difrifol neu beryglus a dim mwy na 15 o gamgymeriadau minor yn ystod y gyriad o tua 40 munud. Mae gofyn i ti hefyd gwblhau nifer o ymarferion.

Drwy gydol y prawf bydd yr archwiliwr yn edrych am safon yrru ddiogel dan wahanol amodau ffordd a thraffig. Mae’n rhaid i ti brofi dy fod yn deall Rheolau’r Ffordd Fawr drwy dy yrru cyffredinol a dy allu i bacio’r cerbyd yn ôl yn ddiogel.

Byddi yn cwrdd â’r archwiliwr fydd yn:
• rhoi prawf golwg i ti – os byddi yn methu, ni fydd y prawf gyrru yn parhau
• gofyn dau gwestiwn i ti ynglŷn â gwneud profion diogelwch cerbyd

Mi fydd hefyd yn gofyn i ti berfformio un o’r ymarferion yma:
• bacio’n ôl rownd cornel
• troi ar ganol y ffordd
• bacio’n ôl i barcio

Mae’n bosib i’r archwiliwr hefyd ofyn i ti stopio ar frys.

Mae'r prawf hefyd yn cynnwys adran gyrru'n annibynnol:
Bydd angen i chi yrru am tua 10 munud trwy ddilyn:
arwyddion traffig
cyfres o gyfarwyddiadau llafar
cyfuniad o'r dda

Gall yr arholwr ddangos diagram syml i chi helpu deall ble rydych chi'n mynd tra'n dilyn y cyfarwyddiadau llafar

Pob Lwc!

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi