Neidio i'r

Prawf Theori Gyrru

Rheolau’r Ffordd Fawr
Os ydych am ddysgu gyrru, mae'n rhaid i chi ddarllen Rheolau'r Ffordd Fawr (yn anffodus, nid yw'r dudalen yma ar gael yn y Gymraeg). Mae amryw o’r rheolau yn ofynion cyfreithiol, sy’n golygu y byddwch yn torri’r gyfraith os na fyddwch yn eu dilyn.

Mae’n syniad da i ti gymryd dy brawf theori mor fuan â phosib. Byddi'n gwneud y prawf ar gyfrifiadur gyda sgrin gyffwrdd. Mae’r prawf  wedi ei rannu'n ddwy ran, ac mae’n rhaid i ti basio’r ddwy er mwyn pasio’r prawf. Am ffurflen gais i logi'r prawf theori, ymwela a'r wefan Direct Gov
£23 yw’r gost am y prawf theori ar hyn o bryd.

Rhan Un – Amlddewis
Prawf cwestiwn ag ateb ble mae nifer o atebion posib i’r cwestiwn, byddi’n dewis dy ateb drwy gyffwrdd y sgrin.

Rhan Dau – Adnabod Peryglon
Bydd nifer o glipiau fideo yn cael eu dangos i ti o sefyllfaoedd dydd i ddydd ar y ffordd. Ym mhob clip, bydd o leiaf un perygl yn datblygu, ond bydd dau berygl yn datblygu yn un o'r clipiau yn y categori car/beic modur. Er mwyn cael sgôr uchel, bydd angen i ti ymateb i'r perygl sy'n datblygu wrth iddo ddechrau ymddangos. Ni fyddi yn gallu newid dy atebion i'r prawf adnabod peryglon; fel ar y ffordd, dim ond un cyfle fydd gen ti i ymateb i'r perygl sy'n datblygu.

Mae gen ti at ddwy flynedd i drio’r prawf gyrru ymarferol, ar ôl hyn bydd rhaid i ti ail eistedd y prawf theori. 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi