Neidio i'r

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae Timau Plant o fewn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu gwasanaethau a chymorth i blant a theuluoedd sydd yn byw yng Ngwynedd.

Rydym yn darparu gwasanaeth i:

• Plant a theuluoedd mewn angen
• Plant sydd yng ngofal y cyngor
• Pobl ifanc sydd wedi, neu ar fin gadael gofal y Cyngor
• Plant a phobl ifanc anabl a gwael
• Pobl ifanc sydd wedi troseddu
• Gofalwyr ifanc

Gall y gwasanaeth:-

• Rhoi cyngor cefnogaeth a gwasanaethau i blant a phobl ifanc mewn angen
• Sicrhau fod plentyn yn ddiogel rhag camdriniaeth
• Rhoi cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc i atal troseddu
• Darparu gofal i blant a phobl ifanc
• Cefnogi pobl ifanc sydd yn gadael gofal
• Helpu plant anabl i gyrraedd eu potensial

Y Timoedd
 
• Tîm Plant a Theuluoedd Arfon
• Tîm Plant a Theuluoedd Meirioynnydd
• Tîm Plant a Theuluoedd Dwyfor
• Tîm Ôl 16
• Tîm Maethu a Mabwysiadu
• Gwasanaethau Arbenigol Plant
• Tim Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn
• Gwasanaethau Cefnogol

Rhagor o wybodaeth

Cliciwch ar y linc isod am fwy o wybodaeth:

http://ow.ly/4mTLt6

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi