Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Cymru Ifanc

Cymru Ifanc

Cyfle i chi rhannu'n syniadau a barn hefo Llywodraeth Cymru.

Mae Cymru Ifanc yn golygu gwrando arnoch chi a grymuso eich llais. P’un a ydych chi’n rhan o ysgol, fforwm ieuenctid neu sefydliad cenedlaethol, rydyn ni eisiau eich helpu i rannu eich gweithgareddau a’ch llais. Os nad ydych chi’n rhan o grŵp arbennig, byddwch chi’n dal i fedru roi gwybod i ni beth yw eich barn.

Bob blwyddyn bydd Cymru Ifanc yn canolbwyntio ar 12 mater sy’n bwysig i blant a phobl ifanc yng Nghymru:
•Chwe blaenoriaeth sy’n cael eu dewis gan bobl ifanc sy’n rhan o fforymau ieuenctid, yn faterion sy’n bwysig i blant a phobl ifanc.
•Chwe phrosiect sy’n cael eu dewis oherwydd eu bod yn cyfateb i waith cyfredol Llywodraeth Cymru.

Gellir lawrlwytho poster a thaflen am Cymru Ifanc ar waelod y dudalen

Am fwy o wybodaeth:
Gwefan http://www.cymruifanc.cymru
Ebost: Cymru.Ifanc@plantyngnghymru.org.uk
Ffôn: 02920 342434 / 01286 677 570

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi