Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Clebran

Barnardo's
Barnardo's

Mae Clebran yn rhan o wasanaeth Barnardo’s ar gyfer plant a phobl ifanc anabl rhwng 12 a 25 oed yng Ngwynedd i leisio eu barn ar y gwasanaethau maent yn eu defnyddio. Mae Clebran yn cyfarfod unwaith y mis ar ddydd Sadwrn fel arfer yn ardal Arfon, Dwyfor a Meirionydd.  Rydym yn defnyddio mannau lleol i gyfarfod fel Canolfannau Hamdden neu’r Ganolfan Cymunedol.

Yn gyffredinol yn ystod ein cyfarfodydd mae pobl ifanc yn cael y cyfle i siarad am eu hunain neu efallai bod ganddynt newyddion maent eisiau rhannu. Os bydd materion y gallem ni eu helpu gyda e.e. addysg, gwasanaethau cefnogi neu gludiant byddem fel arfer yn trefnu gwahanol asiantaethau i siarad gyda’r grŵp fel Plant yng Nghymru, Cyngor Gwynedd neu'r Ddraig Ffynci. Mae pawb yn cael hwyl, y cyfle i gyfarfod pobl ifanc eraill a’r cyfle i ddylanwadu ar sut i wella'r gwasanaethau maent yn defnyddio.  Mae Clebran yn agor drysau i bobl ifanc anabl a helpu hwy i ddatblygu eu sgiliau.

Hefyd mae gan Clebran grŵp pwyllgor eu hunain sydd yn cyfarfod yn rheolaidd, mae’r cyfarfodydd yma ar gyfer pobl ifanc anabl dros 18 oed. Yn ystod y cyfarfodydd rydym yn edrych dros adroddiadau Clywed a hefyd byddem yn defnyddio’r cyfle i ganolbwyntio ar destunau penodol neu gynlluniau i drafod.

Am fwy o fanylion, cysylltwch ar swyddfa yng Nghaernarfon ar 01286 675847 neu e-bostiwch clebran@barnardos.org.uk

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi