Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Cyngor Ysgol

Mae bob ysgol uwchradd a cynradd yng Ngwynedd hefo Cyngor Ysgol. Pwrpas y Cyngor Ysgol ydi cynrychioli disgyblion yr ysgol i gyd. Mae’r Cyngor Ysgol yn trafod unrhyw beth sydd yn poeni disgyblion yr ysgol ac wedyn yn penderfynu beth ydi’r peth gorau i wneud am y peth.
Dylai bod bob Cyngor hefo:

• Cadeirydd [sydd yn gwneud yn siŵr bod 'na drefn ym mhob cyfarfod]
• Is-gadeirydd [rhag ofn bod y cadeirydd yn absennol, neu angen mwy o help]
• Ysgrifennydd [sydd yn sgwennu lawr y prif bethau sy’n cael eu trafod]
• Trysorydd [os oes gan y cyngor bres eu hun, nhw sy’n gyfrifol am ei gyfri!]


Am fwy o wybodaeth ar Gynghorau Ysgol yng Nghymru ewch i’r wefan yma: Llais Disgyblion Cymru

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi