Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Cymryd Rhan

Be mae cymryd rhan yn feddwl?
• Bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i roi eu barn neu fod yn rhan o wneud penderfyniadau sy’n gallu effeithio ar eu bywydau.
• Bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad teg a’u trin hefo parch ac fod pobl yn cymryd eu barn o ddifri.

Dylai pawb sydd yn gweithio hefo plant a phobl ifanc fod yn trafod ac yn holi barn, er mwyn ceisio newid pethau er gwell.

Sut ydw i’n cymryd rhan?
Mae nifer o ffyrdd gwahanol o gymryd rhan, dyma rhai ohonynt:

• Yn yr ysgol: bod yn rhan o’r cyngor ysgol
• Yn y clwb ieuenctid: bod yn rhan o bwyllgor y clwb
• Yn eich cymuned: bod yn rhan o dîm sy’n gweithio mewn canolfan cymunedol
• Yn y gymuned: bod yn rhan o fforwm lleol
• Yng Ngwynedd: bod yn rhan o Fforwm Ieuenctid Gwynedd

Mae’r dewis gan bawb os ydynt eisiau cymryd rhan ai peidio, ond mae’n ffordd dda i chdi ddeud dy ddweud yn y gymuned.  

Oes oes gen ti ddiddordeb gwybod mwy cysyllta efo ni yn Gwynedd Ni

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi