Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Deud dy ddeud

Croeso i dudalennau Deud dy Ddeud Gwynedd-Ni. Mae ‘na wybodaeth am:

  • Dy hawliau – be ydi dy hawliau di fel plentyn
  • Cymryd Rhan – egluro sut mae’n bosib i ti gymryd rhan a rhoi dy farn.
  • Holiadur Gwynedd-Ni
  • Cyfle i rhoid eich barn am ein gwefan
  • Comisiynydd Plant

Edrycha ar wefan newydd gwneud pethau’n iawn!!!!!
Fel rhan allweddol o godi ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), mae gwefan Gwneud Pethau Yn Iawn wedi ei ail ddylunio i’w gwneud yn fwy rhyngweithiol ag hawdd i’w defnyddio. Cymer olwg ar y wefan sydd yn llawn gwybodaeth ag adnoddau defnyddiol am y CCUHP, yn cynnwys lansiad ein cystadleuaeth newydd sydd yn herio plant a phobl ifanc ar draws Cymru i adrodd ar eu newyddion eu hunain i’n cynorthwyo ni i gyfarch delwedd negyddol o bobl ifanc yn y cyfryngau.

I gael mwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrych ar y ddewislen ar y chwith.

 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi