Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Deud dy ddeud

Pleidleisio


Mae pleidleisio yn ffordd dda o fynegi dy farn am y polisïau y mae’r llywodraeth yn eu gwneud.  Fe all unrhyw un dros 18 bleidleisio ym Mhrydain. 

Os wyt ti’n dymuno pleidleisio, mae’n rhaid i ti gofrestru efo’r Cyngor. 

Fe alli di gofrestru i bleidleisio os wyt ti:

• yn 17 neu drosodd (ond nid wyt yn cael pleidleisio hyd nes y byddi di’n 18 mlwydd oed)
• yn ddinesydd y Deyrnas Unedig, Gweriniaeth Iwerddon neu’r Gymanwlad
• yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd yn byw yn y Deyrnas Unedig
• yn ddinesydd Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw neu Diriogaeth Tramor Prydeinig yn byw yn y Deyrnas Unedig

Er mwyn cofrestru, mi gei di unai ffurflen yn y post i dy gyfeiriad adref, neu mi gei di lawrlwytho un oddi ar y we a’i hafon yn ôl at Cyngor Gwynedd. https://www.gov.uk/register-to-vote

Os wyt ti’n fyfyriwr ac i ffwrdd yn y Brifysgol mae modd i ti gofrestru yn dy gyfeiriad adref, ac yn dy gyfeiriad Prifysgol.  Mae yn erbyn y gyfraith i bleidleisio fwy nag unwaith mewn etholiad cenedlaethol, ond mi gei di bleidleisio mewn etholiad lleol yn y ddau gyfeiriad cyn belled nad ydynt yn yr un ardal.

Etholiad Cyffredinol
Mewn etholiad cyffredinol, mae pob ardal yn y wlad yn ethol un Aelod Seneddol (AS) i'w cynrychioli yn Nhŷ'r Cyffredin, a fydd yn ffurfio llywodraeth newydd.

Etholiadau Cyngor Lleol
Mewn etholiad lleol, rwyt yn pleidleisio am y cynghorwyr sydd yn arwain dy wasanaethau lleol.  Mae cynghorwyr yn cael eu hethol am gyfnod o bedair blynedd, ond mewn rhai ardaloedd nid ydynt yn cael eu hethol ar yr un cyfnod, felly bydd etholiadau yn digwydd yn amlach.

Am fwy o wybodaeth fe alli di ffonio Cyngor Gwynedd 01766 771 000 neu ymweld â: www.gwynedd.gov.uk/etholiadau

 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi