Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Tiwtoriaid

Chwilio am ychydig fwy o gymorth mewn pwnc penodol? Efallai fyddai cael tiwtor ychwanegol yn helpu’r sefyllfa.

Mae’n bosib cysylltu gyda Gwynedd Ni a derbyn rhestr o tiwtoriaid yn yr ardal leol sydd yn cynnig eu gwasanaeth yng Ngwynedd, neu hyd yn oed defnyddio’r cyfeilyfr ar ochr dde o’r dudalen yma.

Am fwy o fanylion cysllta gyda swyddfa Gwynedd Ni.


The Tutor Pages

Mae ‘The Tutor Pages’ yn gyhoeddiad ar-lein sydd yn cynnal miloedd o erthyglau ar bynciau addysg yn y cartref ar gyfer rhieni a myfyrwyr. Hefyd gan gynnwys fforwm gweithredol i drafod tiwtora preifat, a chyfeilyfr fel y gall trigolion sy’n byw yn ardal Gwynedd ddod o hyd i diwtor sydd yn agos iddynt neu fel arall, tiwtor sydd yn dysgu ar-lein.
Mae’r cyfeirlyfr hwn yw’r unig cyfeirlyfr o diwtoriaid preifat i’w hargymell gan yr Arweiniad Ysgolion Da.


Am fwy o fanylion am 'The Tutor Pages' cliciwch ar y linc: www.thetutorpages.com

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi