Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Y Fagloriaeth Gymreig

Tystysgrif sydd ar gael i pobl ifanc rhwng 14-19 oed yng Nghymru.

 

Mae’n edrych yn grêt ar dy CV pan y byddi yn trio am swydd neu yn mynd i’r brifysgol!

 

Mae’r cynllun wedi rhannu i 3 lefel gwahanol sef Diploma Sylfan, Canolradd ac Uwch.

 

 

Gelli di gael fwy o fanylion ar y gwefannau isod:

Coleg Menai
Coleg Llandrillo

Hyfforddiant Arfon Dwyfor

Bagloriaeth Cymru  

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi