Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Cyrsiau Ymarferol (Galwadigaethol)

Yn ogystal â dysgu ac ennill sgiliau tu allan i’r dosbarth, mae nifer o gyrsiau ar gael i ti yn dy ysgol neu goleg sy’n ceisio rhoi sgiliau i ti fydd yn dy helpu yn y byd gwaith.  Mae cyrsiau ymarferol fel arfer yn rhoi sgiliau i ti mewn maes penodol fel mecanwaith, trîn gwallt, adeiladwaith ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae posib i ti gysylltu gyda dy athro, tiwtor neu gynghorydd gyrfaeodd i weld pa opsiynau sydd gen ti i ddilyn cwrs ymarferol er mwyn datblygu sgiliau newydd ar gyfer dy yrfa.

Gelli di gael mwy o wybodaeth ar y gwefannau isod:

• https://www.gllm.ac.uk/
• www.llandrillo.ac.uk
• http://www.adt-ltd.com/cymraeg/
• www.wbq.org.uk

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi