Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

ECDL

Mae’r cwrs yma yn cael ei redeg dros Ewrop! Mi fyddet yn gorfod gwneud saith gwahanol brawf cyn cael y tystysgrif!

Erbyn hyn, mae llawer o swyddi yn gofyn am y tystysgrif, felly mae’n syniad da i ti ei gael!

Gofyn wrth dy athro neu diwtor am fwy o wybodaeth, neu edrych ar www.ecdl.com

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi