Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Tocyn Teithio 16 +

Tocyn Teithio 16+

Mae’n rhaid i fyfyrwyr 16+ dalu £60 neu £100 y tymor tuag at gostau trafnidiaeth i’r ysgol neu goleg. 

Am £60 y tymor gall myfyrwyr deithio:
• I’r ysgol uwchradd leol.
• Rhwng cyfeiriadau yn Nwyfor a Meirionnydd a safleoedd Coleg Llandrillo Dolgellau a Phwllheli, gan gynnwys cyrsiau Anghenion Arbennig.
• Rhwng cyfeiriadau yn Arfon a safleoedd Coleg Menai Parc Menai, Bangor, Llangefni a Chaernarfon, gan gynnwys cyrsiau Anghenion Arbennig.
• Rhwng unrhyw le yng Ngwynedd a safle Coleg Llandrillo Glynllifon.
• I unrhyw ysgol arbennig yng Ngwynedd.

Am £100 y tymor gall myfyrwyr deithio rhwng eu cartref ac unrhyw ysgol neu goleg yng Ngwynedd sy’n rhan o’r cynllun.

Dim ond i fyfyrwyr sy’n byw ac yn astudio o fewn Gwynedd y mae’r cynllun yn berthnasol – heblaw am y rhai sy’n teithio o Wynedd i Goleg Menai Llangefni.

Nid yw’r cynllun yn darparu cludiant i fyfyrwyr preswyl Coleg Llandrillo Glynllifon gyrraedd yno ar ddechrau’r wythnos. Y Coleg sy’n gofalu am hyn.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â gwefan Cyngor Gwynedd neu galwch Canolfan Gyswllt Cyngor Gwynedd, 01766 771 000.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi