Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Chwilio Am Swydd?

Er mwyn i chi ddod o hyd i waith bydd angen i chi wybod ymhle i chwilio. Gellir hysbysebu swyddi gwag wrth fynd i'r canlynol:

Rhyngrwyd: Mae llawer o gwmnïau bellach yn hysbysu swyddi ar ei gwefan - ond nid yw hi bob amser yn amlwg ei bod yn hysbysu, felly mae’n werth mynd i edrych yn yr adrannau personél neu’r adran amdanom ni.

Gyrfa Cymru: Mae Gyrfa Cymru yn gallu eich helpu chwilio am swyddi gwag addas yn eich ardal. Am fwy o fanylion ewch i wefan Gyrfa Cymru.

Papurau Newydd / Cylchgronau: Mae llawer o gwmnïau’n defnyddio hysbysebion mewn papurau newydd/cylchgronau pam y byddent yn recriwtio.

Canolfan Byd Gwaith: Gallwch chwilio am swyddi gwag ar wefan Canolfan Waith  neu gall unrhyw un alw heibio i’w Canolfan Waith lleol. 

I wneud cais am swydd, mae gan y rhan fwyaf o gyflogwyr ffurflenni gais y byddant yn gofyn i chi lenwi, neu yn gofyn i chi lenwi CV. Mae ffurflenni cais yn gofyn am fanylion eich addysg, sgiliau gwaith ac eich profiad gwaith.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi