Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Prentisiaethau

Os yn 16 neu drosodd, mae prentisiaethau yn rhoi cyfle da i chi ddysgu ac ennill cymwysterau - a chael cyflog wythnosol yr un pryd.
Mae prentisiaeth rhan fwyaf yn para blwyddyn neu ddwy, er mae rhai yn gallu para hyd at bum mlynedd.
Os ydych yn dilyn prentisiaeth gyda chyflogwr yna cewch gyflog o £95 yr wythnos o leiaf. Mae rhai cyflogwyr yn talu mwy wrth i chi ddatblygu mwy o sgiliau.

Mae prentisiaeth yn gallu arwain at y canlynol:

  • Cymhwyster galwedigaethol  Cenedlaethol (NVQ) ar lefel 2 neu 3.
  • Cymwysterau Sgiliau Allweddol
  • Tystysgrif Dechnegol BTEC

Ewch ar wefan Gyrfa Cymru am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi