Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Cyfle Ni

Fel rhan o Cynllun Ni, sef Cynllun Plant a Phobl Ifanc Gwynedd, mae gennyt ti hawliau, a mae'r hawliau yma'n gwneud yn siwr dy fod yn cael y bywyd gorau bosib.

Un o dy hawliau yw cael y cyfle i ti fedru dysgu ac ennill sgiliau newydd. Yn rhan o'r hawl yma mae Cynllun Ni yn cefnogi ysgolion a cholegau i wneud yn siwr dy fod yn cael yr addysg orau a dy fod yn cael dewis y ffordd sy'n dy siwtio di orau i ddysgu ac ennill sgiliau.

Edrych ar y daflen ar waelod y dudalen i weld pa gyfleuon sydd ar gael i ti!
Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi