Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Arholiadau

Pan wyt ti'n yn paratoi am dy arholiadau, dyma syniad o'r camau dylet ti ddilyn:

PARATOI

• Cofia wneud cynllun adolygu yn gynnar fel dy fod yn gwybod yn union faint o waith sydd gen ti a faint o amser i’w gwblhau.
• ‘Sgwenna nodiadau adolygu yn dweud beth ydi prif bwyntiau'r gwaith.
• Edrych ar ol dy hun – gwna’n siwr dy fod yn cael digon o gwsg, bwyta’n iawn a chael seibiant o adolygu bob hyd yn hyn.
• Cofia os wyt yn ansicr am unrhyw beth, gofyn am help!

DIWRNOD YR ARHOLIAD

• Gwna’n siwr dy fod yn gwybod yn lle a faint o’r gloch mae’r arholiad
• Cyrraedd ar gyfer yr arholiad mewn digon o amser.
• Darllen y cyfarwyddiadau yn ofalus – ac os wyt ti ddim yn deall gofyn i athro.
• Gadael ddigon o amser i ddarllen drwy dy atebion ar y diwedd.

POB LWC!

Cofia os nad wyt ti’n cael y canlyniadau oeddet yn ddisgwyl, mae llawer o opsiynau eraill ar gael i ti. Siarad gyda’r Swyddog Gyrfaoedd i gael cyngor am dy opsiynau.

Am fwy o wybodaeth, edrycha ar wefan NSPCC,  The Surgery neu ddarllena'r llyfryn 'Trechu Straen Arholiadau' sydd wedi'i atodi ar waelod y dudalen.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi