Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Gyrfa Cymru Gogledd Orllewin

Darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i bobl ifanc ac oedolion am eu llwybr gyrfa.   Un o amcanion Gyrfa Cymru yw helpu a chefnogi unigolion wneud penderfyniadau gwybodus ac realistig ynglyn a’i opsiynau mewn addysg, hyfforddiant, gwaith.  Mae Cynghorwyr Gyrfa yn gweithio ymhob ysgol/coleg, yn bennaf gyda’r oedran 14-18 yng Ngwynedd i ddarparu gwasanaeth ar lefel un i un a hefyd mewn grwpiau.

Mae’r cwmni hefyd yn darparu profiadau byd gwaith i bobl ifanc mewn addysg, er enghraifft sesiynau grwp menter, blasu gwaith drwy gynllun profiad gwaith estynedig.

Yn y 3 Ganolfan Gyrfa yn Porthmadog, Caernarfon a Bangor leol mae Cynghorwyr Gyrfa yn gweithio yn agos gyda phobl ifanc 16-18 di waith, sydd yn chwilio am gyfleoedd i symud ymlaen i waith, hyfforddiant ac/neu addysg. Mae Cynghorwyr Personol “Porth Ieuenctid”  a staff eraill yn gallu darparu cefnogaeth mentora i helpu pobl ifanc symud ymlaen i’w cam nesaf.

Mae gwasanaethau tebyg hefyd ar gael i gleientau oedolion yn y 3 ganolfan gyrfa. Yn ogystal a hyn mae Gyrfa Cymru arlein yn wefan rhyngweithiol, dwyieithog sydd yn darparu gwybodaeth eang i holl gleientau Gyrfa Cymru.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi