Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Coleg

Yma cei weld prosbectws y Colegau yng Ngwynedd, felly os wyt eisiau dilyn cwrs llawn amser, neu os wyt eisiau gwneud cwrs gyda'r nos, edrych i weld beth sydd ar gael yng Ngwynedd!

Dyma fanylion cyswllt y Colegau:

Coleg Menai
Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd LL57 2TP
01248 370125 - switsfwrdd
01248 383333 - llinell cymorth cwrs
student.services@menai.ac.uk

Coleg Meirion-Dwyfor (Pwllheli / Glynllifon / Dolgellau)
Ffordd Ty'n y Coed, Dolgellau, Gwynedd LL40 2SW
01341 422827
dolgellau@llandrillo.ac.uk

Coleg Harlech WEA
Coleg Harlech, Harlech, LL46 2PU
01766 781900

Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi