Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Prifysgol Bangor

Nid yn unig fod gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ac yn cynnig ystod eang o gyrsiau,  ond mae hefyd wedi ei lleoli mewn ardal odidog ar lannau’r Fenai. Dyma rhai o’r prif resymau pam fod dros 10,000 o fyfyrwyr o bob ran o'r byd yn dewis astudio yma.

Cyrsiau
Mae dewis helaeth o bynciau ar gael ym Mangor ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion, o Wyddorau Eigion i Hanes Cymru, o Ffrangeg ac Eidaleg i Seicoleg a Cherddoriaeth.

Mae mwy o fyfyrwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor nag yn unrhyw un o’r prifysgolion eraill yng Nghymru.

Gallwch wneud y cyfan o’ch gradd, neu ran ohoni drwy gyfrwng y Gymraeg mewn sawl Ysgol Academaidd. Mae modiwlau unigol cyfrwng Cymraeg hefyd ar gael mewn Ysgolion eraill.
Ceir rhestr gyflawn o’r cyrsiau sydd ar gael ar  wefan:

• Cyrsiau is-raddedig    
• Cyrsiau ol-raddedig    
• Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg     

Ysgoloriaethau / Bwrsariaethau
Fel Prifysgol sy'n rhoi cryn bwyslais ar gynorthwyo myfyrwyr, mae Bangor yn cynnig cymorth ychwanegol i gefnogi myfyrwyr newydd gyda bwrsariaethau ac ysgoloriaethau werth dros £3.7M.
Ewch i’r wefan  i ddarllen mwy…  

Bywyd Myfyrwyr

Mae bywyd cymdeithasol gwych i’w gael ym Mangor gyda chymdeithas myfyrwyr glos yn bodoli yn y neuaddau a thu hwnt. Mae’n ddinas sy’n gosmopolitan gan ddenu myfyrwyr o bob rhan o’r byd, ond mae hefyd yn cynnig awyrgylch cyfeillgar, naturiol Gymreig.

Ceir cyfle i ymuno â nifer o gymdeithasau a chlybiau gwahanol yn ogystal â’r cyfle i fanteisio ar leoliad gwych y Brifysgol drwy gymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored.

Ewch i’r wefan  i ddarllen mwy…   

Neu ymweld ag Undeb Myfyrwyr

Astudio ym Mangor…

Os ydych yn ceisio dyfalu sut beth fyddai astudio yn y Brifysgol a sut mae’n cymharu â’r ysgol neu goleg pam na wnewch chi gael golwg ar ein tudalennau Astudio ym Mangor?

Yma cewch wybodaeth am Diwtoriaid Personol, Arweinwyr Cyfoed, Darlithoedd Seminarau a Thiwtorialau, Cefnogaeth Astudio a Phrofiad Gwaith.

BangorTV

Os ydych eisiau gwir flas o sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mangor, ewch i wefan newydd BangorTV  sydd yn cynnwys fideos am bob agwedd o fywyd ym Mangor! 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi