Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Addysg a dy yrfa

Croeso i dudalennau Addysg a Dy Yrfa Gwynedd-Ni!!

Mae ‘na wybodaeth am Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd,  Coleg – gwybodaeth am gyrsiau, Prifysgol – pa gyrsiau sydd ar gael a Gyrfaoedd – gwybodaeth am y camau dylet ei gymryd a phwy i gysylltu gyda.

Am fwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrych ar y ddewislen ar y chwith. 

 

 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi