Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Llwybrau i'r Brig

Mae Llwybrau i’r Brig yn cael ei gynnig gan Urdd Gobaith Cymru sydd yn pwysleisio ar ddysgu sgiliau a chael hwyl drwy gyfrwng Y Gymraeg.

Mae dau ran i’r cynllun lle fyddi di’n cael y cyfle i wneud gwahanol weithgareddau.  Un math o weithgaredd sydd ar gael ydi rhai awyr agored fel dringo a beicio mynydd a’r llall yn gwneud gweithgareddau celfyddydol fel dawns, actio a sgiliau theatr.

Wrth fod yn rhan o’r cynllun Llwybrau’r Brig, mi fyddi di’n derbyn tystysgrif am y pethau wyt ti wedi cymryd rhan ynddynt a dysgu sut i fwynhau dy hun drwy ddefnyddio’r Gymraeg.

Am fwy o fanylion ffonia
Branwen 07500 607 385
Arwel 07500 607 384
www.urdd.org/cms/llwybrau

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi