Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Cerdd Cymunedol Cymru

Dyma lle gei di ddangos dy dalent! Mae Cerdd Cymunedol Cymru yn rhedeg cyrsiau cyfforus lle y byddi di’n dysgu sgiliau newydd drwy cerddoriaeth.

Mi gei hefyd tystysgrif CGC ar diwedd y cwrs. Y tri cwrs sydd ar gael i ti ddewis ohono ydi:

Noiseworks  - Creu a chwarae cerddoriaeth dy hun unai adra, yn dy gymuned neu yn dy ysgol!

Complete Contrtol Music - Dyma’r cwrs i ti os yr hoffet weithio o fewn y maes cerddoriaeth. Gei di ddysgu am recordio a rhyddhau cerddoriaeth a sgiliau busnes!

Ciwdod  -  Gei di gyfle i fynd i weithdy lle y byddi di’n
rhan o recordio a rhyddhau sengl drwy Cymraeg!

Am fwy o wybodaeth am y tri cwrs, cer ar: www.communitymusicwales.co.uk
Neu ffonia Cerdd Cymunedol Cymru ar 01286 685248

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi