Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

ASDAN

Mae ASDAN yn elusen sydd hefo nifer fawr o gwahanol tystysgrifau i blant a phobl ifanc.

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yng Ngwynedd yn rhedeg dau gwrs ASDAN sy’n canolbwyntio ar datblygu dy sgiliau personol a cymdeithasol, cymryd cyfrifoldeb ac i ti drefnu gweithgareddau sydd o diddordeb i ti!

Gwobr Her Ieuenctid  - os wyt ti rhwng 11 ac 14 oed.
Gwobr Cyflawniad Ieuenctid - os wyt ti rhwng 14 ac 25 oed.

 
Am fwy o wybodaeth, cysyllta gyda dy weithiwr ieuenctid!

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi