Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Parch

Mae tystysgrif Parch yn caei ei gynnig gan SNAP Cymru a mae’n dy ddysgu am faterion anableddau.

Ar ddiwedd y cwrs, byddi di’n:

• Gwybod mwy am faterion anableddau;
• Gwybod sut mae pobl yn trîn pobl gyda anableddau a sut mae hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo;
• Gallu trafod sut y gelli di gynnwys pobl trwy iaith ac ymddygiad;
• Deall y pwysigrwydd o gynnwys pawb;
• Cymryd rhan mewn gweithgareddau

Am fwy o fanylion, cysyllta gyda: SNAP Cymru – 01248 674 999 neu cer ar www.snapcymru.org

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi