Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Prosiect y Ffenics

Y Gwasanaeth Tân sydd yn rhedeg y prosiect yma i bobl ifanc rhwng 13 – 17 oed.

Mae’n gwrs pum diwrnod sydd yn adeiladu ar sgiliau gwaith tîm a cyfarthrebu, dy hunan-hyder ac i ti fod yn aelod actif o’r gymuned.  Mi fyddet yn cael y cyfle i wneud ymarferion y mae’r Gwasanaeth Tân yn eu gwneud, fel diffodd tân ac ymarferion rhedeg y bibell ddŵr!

Am ragor o wybodaeth ar y prosiect, neu o gofrestru ar y rhestr aros, cysylltwch gyda Stuart Jones neu Carol Roberts ar 01745 352696 / phoenix@nwales-fireservice.org.uk

 

 


 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi