Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Plas Menai

Mae Plas Menai mewn lleoliad gwych ar lan afon Menai, yn edrych draw tuag at Ynys Môn yng Ngogledd Cymru. Mae dŵr yr afon yn ddelfrydol ar gyfer hwylio, gwyntsyrffio, canŵio a gyrru cychod pŵer ac mae’r môr agored a’r golygfeydd arfordirol hyfryd oll wrth law. Mae Plas Menai hefyd yn agos at Barc Cenedlaethol Eryri, sy’n cynnig mynyddoedd, clogwyni, afonydd a llynnoedd i ganŵ-wyr a mynyddwyr fel ei gilydd.

Sut i gael hyd i ni:
Mae'r Ganolfan ar yr A487 rhwng Bangor a Chaernarfon. O ffordd ddeuol yr A55, cymerwch allanfa 10, gyda’r arwydd am Gaernarfon (A487) a dilynwch yr arwyddion brown am Blas Menai, sydd tua 5 milltir i ffwrdd. Cod post: LL55 1UE.

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol a’r offer angenrheidiol ond gofynnwn i chi ddod â’r canlynol gyda chi os gwelwch yn dda:
Tywel
Dillad Nofio
Thermol/Thermal
Darn 50 ceiniog ar gyfer y loceri (i’w ddychwelyd)
Esgeidiau addas ar gyfer mund ar y dŵr (esgeidiau siwt wlyb/hen esgeidiau neu esgeidiau ymarfer)

Am fwy o wybodaeth edrycha ar wefan Plas Menai.

 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi