Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Gwobr Dug Caeredin

Beth yw Gwobr Dug Caeredin?

Os ydych chi rhwng 14 a 23 ½ ac am gael antur go iawn, yna beth am gofrestru ar raglen Gwobr Dug Caeredin?

Gall unrhyw un gymryd rhan mewn rhaglen ar un o dair lefel graddedig ac ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, mae hyn yn arwain at wobr Dug Caeredin Efydd, Arian neu Aur.

Mae cymryd rhan yn y wobr Dug Caeredin yn brofiad gwych sy’n eich cynorthwyo i ddatblygu fel person, gwneud ffrindiau newydd a chael atgofion arbennig fydd yn aros yn y cof am weddill eich oes.

Cofiwch hefyd fod gan nifer o golegau, prifysgolion a chyflogwyr feddwl mawr o’r Dug Caeredin!

Y Rhannau

• Gwirfoddoli: gwasanaethu unigolion yn y gymuned

• Corfforol: gwella mewn maes chwaraeon, dawns neu weithgareddau ffitrwydd

• Sgiliau: datblygu sgiliau ymarferol a chymdeithasol a diddordebau personol

• Alldaith: cynllunio, hyfforddi ar eu cyfer a chwblhau taith anturus

• Ar lefel Aur, bydd gofyn i chi gwblhau pumed rhan breswyl ychwanegol sy’n cynnwys aros a gweithio oddi cartref gan wneud gweithgaredd ar y cyd â phobl ifanc eraill

Mae amrediad eang o weithgareddau i ddewis ohonynt.   Nid oes arholiad, ond fel gyda’r rhan fwyaf o bethau mewn bywyd, mae’r budd a gewch o’r rhaglen Gwobr Dug Caeredin yn mynd i ddibynnu ar yr ymdrech y gwnewch chi gyda’r rhaglen. 

Y Lefelau

Efydd (14 mlwydd oed a throsodd)
Gwirfoddoli - 3 mis 
Corfforol - 3 mis  
Sgiliau - 3 mis 
Alldaith - Cynllunio, ymarfer ar ei chyfer a chwblhau alldaith sy’n para dau ddiwrnod ac un noson. Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau 3 mis pellach o ran y rhan Gwirfoddoli, Corfforol neu Sgiliau.

Arian (15 mlwydd oed a throsodd)
Gwirfoddoli - 6 mis 
Corfforol & Sgiliau - Un rhan am 6 mis a’r rhan arall am 3 mis 
Alldaith - Cynllunio, ymarfer ar ei chyfer a chwblhau alldaith sy’n para tri diwrnod a dwy noson. Rhaid i bobl ifanc sy’n ymgymryd â’r lefel hon yn syth gwblhau 6 mis pellach o Wirfoddoli neu’r cyfnod hiraf yn y rhannau Corfforol neu Sgiliau. 
 
Aur (16 mlwydd oed a throsodd)
Gwirfoddoli - 12 mis  
Corfforol  & Sgiliau - Un rhan am 12 mis a’r rhan arall am 6 mis   
Alldaith - Cynllunio, ymarfer ar ei chyfer a chwblhau alldaith sy’n para pedwar diwrnod a thair noson  
Preswyl - Cwblhau gweithgaredd ar y cyd â phobl ifanc eraill mewn lleoliad preswyl oddi cartref am bum diwrnod a phedair noson

Rhaid i bobl ifanc sy’n ymgymryd â’r lefel hon yn syth gwblhau 6 mis pellach o Wirfoddoli neu’r cyfnod hiraf yn y rhannau Corfforol neu Sgiliau.

Mae amrediad eang iawn o weithgareddau i ddewis ohonynt. Nid oes arholiad, ond fel gyda’r rhan fwyaf o bethau mewn bywyd, mae’r budd a gewch o’r rhaglen Dug Caeredin yn mynd i ddibynnu ar yr ymdrech y gwnewch chi gyda’r rhaglen. 

Ble allwch chi gymryd rhan yn y cynllun?

• Ysgol
• Coleg
• Clybiau Ieuenctid
• Mudiadau ieuenctid gwirfoddol
• Y Brifysgol
• Trwy eich cyflogwyr
• Trwy gynlluniau eraill

Cysylltiadau

Os ydych am wybod mwy, edrychwch ar wefan Gwobr Dug Caeredin ar:-

www.dofe.org  neu cysylltwch â :-

Mr Ken Jones (Rheolwr Strategol, Gwobr Dug Caeredin, Gwynedd)
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Ffôn: 01286 679315
kenjones@gwynedd.gov.uk

Mrs Rhian Owen (Cynorthwy-ydd Gweinyddol) 
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Ffôn: 01286 679187
RhianGwenethOwen@gwynedd.gov.uk

Stephanie Price (Cyfarwyddwr Gwobr Dug Caeredin Cymru)
Gwobr Dug Caeredin 
Oak House
12 The Bulwark
Aberhonddu
Powys
LD3 7A
Ffôn: 01874 623086
Stephanie.price@DofE.org

 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi