Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Ciwdod

Mae Ciwdod yn gweithio i hybu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg gan bobl ifainc drwy gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg. Mae’n gweithio law yn llaw a Complete Control Music yn cynnig cyfleoedd i sicrhau gwasanaeth mentor, gyhoeddi cryno ddisgiau, mentrau hyfforddi, seminarau, cyngherddau, cefnogaeth a chyngor i artistiaid Iaith Gymraeg.

Mae Ciwdod hefyd yn gweithio gyda Noiseworks yn rhedeg gweithdai a hyfforddi trwy ddarparu cyfleoedd i bobl allu creu a chwarae eu cerddoriaeth eu hun gyda phobl eraill, pa un ai a ydynt yn eu cartrefi, yn y gymuned neu yn yr ysgol drwy weithgareddau gweithdy drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n helpu pobl i chwarae’r gerddoriaeth yr ydyn nhw am chwarae beth bynnag eu hoedran, medr neu allu a ble bynnag yr ydynt yn byw.

Mae’r prosiect yn agored i fandiau/artistiaid sydd angen cymorth i ddatblygu eu gyrfaoedd cerddorol. Gallent ddisgwyl derbyn cymorth ymarferol gyda chyngor am y diwydiant cerddoriaeth gan fentoriaid profiadol, cyfle i ddefnyddio cyfleusterau a chymorth gyda gosod a marchnata perfformiadau byw.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag arweinydd y prosiect:

GETHIN EVANS yn Cerdd Gymunedol Cymru
E-bost: gethin.evans@communitymusicwales.org.uk
Ffôn: 01286 685248

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi