Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Caffi Ieuenctid Pwllheli (CIP)

Mae CIP yn "cyber cafe" sy'n cael ei redeg gan yr ieuenctid, ac mae'i wedi ei leoli ar Lon Caerdydd Isaf, Pwllheli.
Mae CIP yn cynnig ei wasnaeth i dros 150 o aelodau ac yn dal i dyfu.

Maent yn cynnig nifer helaeth o wasanaethau i'r bobl ifanc, gan gynnwys:

  • Mynediad i'r we
  • Cymdeithasu
  • Sesiynau Gwybodaeth
  • Nosweithiau 'Open Mic' (pob nos Fercher)
  • Gweithgareddau Awyr Agored
  • Ganolfan datblygu gwirfoddolwyr ifanc

 

 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi