Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Gwallgofiaid

Ffufiwyd cwmni dielw, cyfyngedig Gwallgofiaid nol yn 2003 i ddarparu gweithdai roc a D.J. Yn sgil llwyddiant y cynllun bu rhaid lledu gorwelion y cwmni i ddarparu nifer eang o weithgareddau addysg a hyfforddiant sy’n gysylltiedig a'r diwydiant cerddoriaeth megis y diwydiant creadigol a diwylliannol. Bellach yn 2009 mae’r Gwallgofiaid yn darparu'r gwasanaethau addysg a hyfforddiant isod i gyd o dan un to yn ein Pencadlys newydd, Cell, Blaenau Ffestiniog.

• Gweithdai Roc a D.J
• Sesiynau recordio yn Stiwdio Cell
• Ystafelloedd ymarfer gan gynnwys systemau sain, drymiau, amps ac offerynnau
• Ystafell Apple mac’s cerddoriaeth technoleg ac yn rhannol Dylunio, Label recordio a chyhoeddi
• Gofod perfformio y Cwrt lle mae gigs a sesiynau sain byw a goleuo yn cael ei gynnig,
• Gweithdai graffiti, seminarau diwydiant cerddoriaeth, gweithdai dylunio 'Adolbe creative suite' a gweithdai creu cylchgrawn.

Mae Gwallgofiaid yn gweithio gyda phobol ifanc 11 -19 oed sydd yn byw yn ardal Bowydd a Rhiw a Diffwys a Maenofferen ym Mlaenau Ffestiniog. Yn ôl ystadegau 'R Cynulliad (Malc 2000 + 2005) mae incwm y Wardiau uchod o fewn y 25% isaf yng Nghymru tra bod iechyd trigolion Diffwys a Maenofferen o'r 20% gwaethaf. Dengys ffigyrau'r cyfrifiad diwethaf bod 10.3% o’r boblogaeth yn yr ardal sydd mewn oed gweithio yn ddi-waith o gymharu gyda ffigwr o 7.6% ar gyfer y Sir.

Am fwy o wybodaeth, edrych ar wefan Gwallgofiaid 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi