Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Celfyddydau

Y Celfyddydau yng Ngwynedd

Mae’r celfyddydau yng Ngwynedd yn gyffrous iawn ar hyn o bryd! Mae’n siwr fod llawer o weithgareddau wyt ti’n wneud yn disgyn o dan y categori yma!

Wyt ti yn peintio, gwneud lluniau, neu dynnu llun efo camera? Wyt ti yn creu brodwaith a gemwaith? Canu gwlad a chreu fideo, pensaernïaeth a chynllunio gwisgoedd? Wyt ti’n perfformio meim a ballet, barddoni neu ddawnsio salsa?

Rhywbeth i’w fwynhau ydi’r celfyddydau!


Dyma syniad o be’ sy’ ar gael i chi yng Ngwynedd:

Digwyddiadau…

Be’ am chwilio’r rhestr Be' Sy' 'Mlaen Ma ‘na restr o bethau fel ffilmiau, gigs, a bob math o weithgareddau diddorol i’w cael yma!

Prosiectau…

Sgwadiau Sgwennu

Os oes gen ti ddiddordeb a thalent mewn ‘sgwennu creadigol beth am holi mwy am sut i ymuno â’r clwb? Os wyt yn ymuno, cei gyfleoedd i ddysgu gan awduron a ‘sgwennwyr proffesiynol. 

Am fwy o wybodaeth, cysyllta â:

01766 522811
gwen@llenyddiaethcymru.org


Asiantaeth Gelfyddydol Ysgolion Gwynedd a Môn

Mae’r Asiantaeth yn gallu helpu i dalu am gynlluniau celf mewn ysgolion. Fysa ti’n hoffi’r cyfle i weithio gyda artistiaid proffesiynol yn dy ysgol di? Os hoffet ti gael cynllun celf, cerdd, drama neu ddawns yn rhedeg yn dy ysgol cofia son wrth dy athro/athrawes am yr Asiantaeth Gelf.

Am fwy o wybodaeth cysyllta a:

01286 679721
GwawrR@gwynedd.gov.uk

Celfyddydau ym maes iechyd

Bydd prosiectau o dro i dro sy’n cynnig cyfle i blant sy’n wael yn yr ysbyty i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.

Am fwy o wybodaeth cysyllta a:
01286 679721
GwawrR@gwynedd.gov.uk

Canolfannau Celfyddydol…

Be’ am ymweld â’r gwefannau hyn i weld be’ sy’ ar gael i ti? …

Celfyddydau Cymunedol 

STORIEL

Galeri, Caernarfon
Theatr Harlech 
Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog 
Tŷ Siamas, Dolgellau 
Tŷ Newydd, Llanystumdwy
Canolfan Gerdd William Mathias 
Ensemble Cymru 
Theatr y Ddraig, Y Bermo 
Dawns i Bawb
Cwmni’r Fran Wen
BOCS  – mudiad sy’n hyrwyddo artistiaid ifanc
Criw Celf

Theatr  Ieuenctid Ardudwy – ffonia am fwy o wybodaeth: 01766 770188
Neuadd Dwyfor, Pwllheli – ffonia am fwy o wybodaeth: 01758 704088
Neuadd Buddug, Y Bala – ffonia am fwy o wybodaeth: 01678 520800

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi